Doubravka logo


Úvodní stránka

Poloha  |  Historie  |  Dostupnost  |  Stav objektu  |  Foto

Poloha

   POLOHA

mapa DoubravkaHistorie

   HISTORIE

"...supra villam dictam Doubravice homagialem ad castrum nostrum Pontense castrum seu municionem de novo facere..." tak zní úryvek z listiny, jíž král Vladislav II. 8. března 1478 povoluje "postavit nad vsí řečenou Doubravice, která je lénem našeho hradu v Mostě, znovu hrad nebo opevnění". Toto privilegium pro Jana Ilburka z Vřesovic znamenalo, že si mohl na svém pozemku vystavět panské sídlo, které od té doby až do XVII. století ovládalo širé okolí. Hrad byl tedy postaven až po válkách husitských, ale znění listiny svědčí o tom, že na tomto místě již dříve nějaké opevnění bylo, o kterém se však nic bližšího neví.

V XVI. století se hrad stal postupně majetkem Jakoubka z Vřesovic, Jakuba z Vřesovic, Viléma z Vřesovic, Viléma z Rožmberka, císaře Rudolfa, Jiřího z Lobkovic, Bohuslava Kaplíře ze Sulevic, až na konci století získal hrad Radslav Vchynský (Kinský) z Vchynic, který věnoval hodně prostředků na úpravu Doubravské hory. I jeho nástupce, Vilém Kinský, pokračoval ve zpevňování obranného systému Doubravky v důsledku nebezpečí spojeným s třicetiletou válkou. Všechny tyto práce byly přerušeny požárem hradu v roce 1626. Vzhledem ke strategickému postavení hradu sem byla umístěna v roce 1630 císařská posádka, ale již v roce 1631 byl hrad obsazen Sasy. V následujícím roce získala císařská vojska hrad zpět.

Po smrti Viléma Kinského, jenž byl zavražděn společně s Albrechtem z Valdštejna v Chebu roku 1634, se stal majitelem hradu pán z Aldringenu. Ještě v témže roce byl hrad neúspěšně obléhán Sasy a Švédy. V roce 1639 byl hrad nakonec Švédy pod vedením vynikajícího generála Banéra dobyt. V pevnost Doubravské hory kladly své naděje obyvatelé blízkých měst, zejména Teplic, kteří se zde i se svým majetkem ukryli. Přesně po roce se švédská posádka po několikatýdenním obléhaní vzdala. Jelikož všechny události svědčily o tom, že hrad je vítaným opěrným bodem nepřítele, bylo nutné zde ponechat stálou posádku. Třicetiletá válka však vázala vojenské síly natolik, že císař vydal v roce 1644 rozkaz hrad zbourat a srovnat se zemí.Dostupnost

   DOSTUPNOST

  1. Výchozím bodem tohoto popisu je restaurace Pod Doubravkou v Teplicích.
  2. Pak se vydáte jakoukoliv cestou na vrchol hory. Pro MTB a rekreační chodce je nejlepší využít betonovou cestu vedoucí po vrstevnici Doubravky.
  3. Doubravka je natolik výrazná dominanta Teplic, že ji nemůžete nenajít ani minout.


Stav objektu

   STAV OBJEKTUFoto

   FOTO


Doubravka - horizont    Doubravka - zadní pohled    Doubravka - přední pohled    Doubravka - vchod    Doubravka - vedlejší budova    Doubravka - věž   


Na Vaše komentáře, dotazy a připomínky se těším na e-mailové adrese carnold@seznam.cz . Můžete rovněž využít již připravený formulář .