Kalich logo


Úvodní stránka

Poloha  |  Historie  |  Dostupnost  |  Stav objektu  |  Foto

Poloha

   POLOHA

mapa KalichHistorie

   HISTORIE

Na strmém, z většiny stran nepřístupném skalisku, stávala opevněná tvrz již v době předhusitské. Dle dochované zprávy Žižka tuto tvrz dobyl v roce 1421 a nechal zde vybudovat hrad, který pojmenoval Kalich. Vstup do hradu byl chráněn dvěmi branami a okrouhlou veží, která prý měla podobu kalicha. Věž spolu s hradbou kryla přístup do hradu proti mírnějšímu svahu.

Stavba hradu, která začalo kolem roku 1421, byla pravděpodobně velmi rychlá, neboť husité museli čelit útokům ze Saska a nepřátelským akcím Zikmunda z Vartemberka. Zdejší posádce velel pravděpodobně Žižkův bratr Jaroslav.

Po smrti Jana Žižky v roce 1924 zůstal Kalich v držení husitů. Změnu nepřinesla ani prohraná bitva u Lipan. Hrad Kalich měl být podobně jako hrad Falkenberk na rozkaz císaře Zikmunda rozbořen, aby se nestal sídlem loupežníků. Nestalo se tak a koncem XV. století vystřídalo hrad několik majitelů, mimo jiných Vilém z Ilburka. Zprávy o hradu zmizely v XVI. století v souvislosti se ztrátou významu jeho další existence.Dostupnost

   DOSTUPNOST

  1. Z Třebušína vyrazíte po žluté vzhůru, a obejdete kopec zleva.
  2. A je to, jste nahoře.


Stav objektu

   STAV OBJEKTUFoto

   FOTO


Kalich - hradby   


Na Vaše komentáře, dotazy a připomínky se těším na e-mailové adrese carnold@seznam.cz . Můžete rovněž využít již připravený formulář .