Kyšperk logo


Úvodní stránka

Poloha  |  Historie  |  Dostupnost  |  Stav objektu  |  Foto

Poloha

   POLOHA

mapa KyšperkHistorie

   HISTORIE

První zmínky o Kyšperku jsou z počátku XIV. století, kdy byl v držení pánů z Bergova. Není jisté, zda jej založili oni a kdy, ale jsou jeho prvními známými majiteli. Původní jméno hradu bylo Geiersberg, česky Supí hora, což odpovídalo zvyku tehdejší šlechty dávat svým sídlům německá jména. Po pánech z Bergova se stal majitelem pražský biskup Jan z Dražic, čímž biskupové a po nich arcibiskupové získali pevné a důležité sídlo. Další vlastník, arcibiskup Jan z Jenštejna, se významně zasloužil o zvelebení a zlepšení opevnění Kyšperku. V té době byla, mimo jiné, postavena zámecká kaple a mohutná ústřední věž. Peníze věnované na opevnění hradu se ukázaly jako dobrá investice již v blízké budoucnosti, neboť v březnu 1393 došlo k roztržce mezi králem Václavem IV. a Janem z Jenštejna, která stála život generálního vikáře Jana z Pomuka. Arcibiskup nečekal, až i na něj dolehne králův hněv a raději, i když s velikými potížemi, ujel na svůj Kyšperk. Sem za ním vyslal Václav IV. své posly, aby ho přiměli k návratu do Prahy. Pevné sídlo však dovolilo arcibiskupovi klást králi značně vysoké podmínky pro svůj návrat. Arcibiskupové vládli na Kyšperku až do počátku husitských válek, neboť v roce 1418 dostal Kyšperk v zástavu purkrabí v arcibiskupských službách, pan z Polenska.

Nový držitel byl odpůrcem husitsví, ale přesto se Kyšperk nestal obětí útoků husitů. Kyšperská hradní posádka však byla svědkem panického útěku poražených křižáckých vojsk od Ústí v roce 1426. V dubnu 1428 byl Kyšperk marně obléhán Jakoubkem z Vřesovic.

Po husitských válkách se přece jen stal držitelem hradu Jakoubek z Vřesovic, čímž se další osudy Kyšperku stýkají s osudy Teplic a Doubravky. Zdejší Vřesovci pečovali o údržbu hradu do počátku XVI. století, kdy jej prodali Janu Glacovi, jehož sídlem byla tvrz ve Starém dvoře nedaleko Krupky. Krátce nato hrad vyhořel a nový majitel neměl dost chuti ani prostředků znovu hrad vybudovat. A tím také skončily vlastní dějiny hradu, zatímco přilehlé panství ještě vícekrát změnilo majitele, kteří byli totožni s vlastníky Teplic.Dostupnost

   DOSTUPNOST

  1. Výchozím bodem tohoto popisu je náměstí ČSA v Krupce - Bohosudov.
  2. Vydáte se po hlavní silnici směrem do Unčína (též směr Ústí nad Labem).
  3. Na trojúhelníkovém náměstíčku v Unčíně zatočíte doleva do ulice Rudé armády (směr hory).
  4. Po cca 1 km dlouhém stoupání dorazíte za železničním mostem k rozcestí Krupka - Unčín.
  5. Pokračujete po modré vzhůru cca 1 km (po levé straně Vám poteče potok).
  6. Poté vyberete ostrou zatáčku doprava a vystoupáte po vrstevnici Supí hory na zříceninu Kyšperku.


Stav objektu

   STAV OBJEKTUFoto

   FOTO
Na Vaše komentáře, dotazy a připomínky se těším na e-mailové adrese carnold@seznam.cz . Můžete rovněž využít již připravený formulář .