Oltářík logo


Úvodní stránka

Poloha  |  Historie  |  Dostupnost  |  Stav objektu  |  Foto

Poloha

   POLOHA

mapa OltáříkHistorie

   HISTORIE

Hrad Oltářík dal postavit Jakoubek z Vřesovic, táborský hejtman, bojovník a válečník, v letech husitských bojů, kdy nové hrady vznikaly jen zřídka, za to však prožívaly období svého plného uplatnění. Jakoubek z Vřesovic byl nejen znamenitý bojovník, ale také vychytralý obchodník. Například při bitvě u Ústí nad Labem 16. června 1426 zajal proti úmluvě nebrat zajatce, kterou vnutili křižáci českému vojsku, nepřítele pana Wolkensteina tuše zisk tučného výkupného. Jakoubek se na dlouhá léta stal jednou z nejvýznamnějších osobností na Ústecku, ovládl mnohá místa, hrady i pevná města, ale čím dál více upevňoval své postavení, tím více se odkláněl od táborů a sirotků. V době rozhodné, v roce 1434, když polní vojska Prokopova svedla poslední boj u Lipan, nechal je Jakoubek na holičkách a nepřijel jim na pomoc.

Hrad Oltářík byl postaven z vojenských důvodů a proto byl brán zřetel především na jeho pevnost, nikoliv na pohodlí. A toho na hradě skutečně nebylo mnoho, když se vlastní obytné prostory omezovaly na jedinou bodovu, která však byla dobře chráněna nejen strmostí skaliska, na němž stála, ale i branami.

Ještě za Jakoubkova života (zemřel roku 1462) změnil majitele tím, že se dostal do rukou Jana z Polenska. V šedesátých letech XV. století jej získali Zajícové z Hazmburka, ale pak se stal opět majetkem pánů z Vřesovic. To však již byl pustým hradem, na němž vrchnost nesídlila.Dostupnost

   DOSTUPNOST

  1. Výchozím bodem tohoto popisu je obec Vlastislav.
  2. Na křižovatce za obcí směrem na Třebenice se vydáte po červené po rozbité asfaltce.
  3. Projdete (projedete) kolem rekreační oblasti a budete pokračovat po úpatí kopce Plešivec (je to úzká lesní a polní cesta).
  4. Vylezete na asfaltovou silnici, projedete rekreační oblastí Děkovka kolem kapličky. Nedoporučuji se vydat přímo vzhůru ke zřícenině, raději pokračujte po červené.
  5. Cca 300m za obcí odbočíte doleva a půjdete po modré. Tohoto značení se budete držet a po vrstevnici vylezete na vrchol.


Stav objektu

   STAV OBJEKTUFoto

   FOTO
Na Vaše komentáře, dotazy a připomínky se těším na e-mailové adrese carnold@seznam.cz . Můžete rovněž využít již připravený formulář .