Oparno logo


Úvodní stránka

Poloha  |  Historie  |  Dostupnost  |  Stav objektu  |  Foto

Poloha

   POLOHA

mapa OpárnoHistorie

   HISTORIE

První zmínky o hradě Oparno, nacházejícím se na skalnatém bradle nad stejnojmennou obcí nedaleko Lovosic, jsou ze XIV. století v souvislosti s rodem pánů z Vchynic, jež hrad vlastnili. Byl to rod početný a v událostech na Litoměřicku se jeho členové často objevují. Z významných osobností tohoto rodu je možno jmenovat zejména Jana Dlaska z Vchynic, jenž patřil mezi přední osobnosti království za Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. Vchynští drželi hrad Oparno až do počátku XVI. století. Dalšími vlastníky hradu byli páni z Vřesovic a Bořitové z Martinic. Za nich hrad zpustl a začal nabývat dnešní podoby.

Dostupnost

   DOSTUPNOST

Stav objektu

   STAV OBJEKTU

Foto

   FOTONa Vaše komentáře, dotazy a připomínky se těším na e-mailové adrese carnold@seznam.cz . Můžete rovněž využít již připravený formulář .