Ostrý logo


Úvodní stránka

Poloha  |  Historie  |  Dostupnost  |  Stav objektu  |  Foto

Poloha

   POLOHA

mapa OstrýHistorie

   HISTORIE

Hrad Ostrý, jenž získal jméno dle své polohy na ostrém a srázném skalisku, byl pravděpodobně založen až v XV. století, přestože většina ostatních hradů byla založena v předchozích dvou stoletích. U zrodu hradu stáli páni ze Sulevic. Páni ze Sulevic náleželi k rytířskému stavu a vyšli z nich někteří význační lidé své doby. Například Kunrát Kaplíř byl důvěrník krále Václava IV., Mikuláš Kaplíř byl politicky angažován za krále Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad a Kašpar Kaplíř byl jedním z předních činitelů stavovského odboje proti Habsburkům v roce 1618.

V držení pánů ze Sulevic zůstal hrad do počátku XVI. století. Mezi roky 1505 a1509 se majiteli stali Jindřich Vemelík z Vrchovišť, Albrecht z Kolovrat a Libštejna a Jindřich ze Šlejnic. Po nich získal hrad rod pánů z Valdštejna, za nichž v průběhu poloviny XVI. století hrad zpustl. Takový jej koupil v roce 1565 i s panstvím Jan Černín z Chudenic, který na něm ale nesídlil a ponechal hrad svému osudu.Dostupnost

   DOSTUPNOST

  1. Výchozím bodem tohoto popisu je křižovatka s rybníkem (pod zámkem) v Milešově.
  2. Pak se vydáte směr hostinec U mušketýra (dále také obec Kocourkov).
  3. Za obcí zatočíte u kapličky doleva a budete pokračovat po asfaltové silnici směr Kocourkov (jinak se také držte červené ).
  4. Po cca 1 km se změní značení na modrou (ale silnice zůstává stejná!).
  5. Když se budete držet značení, tak po cca 0,5 km zatočíte na polní cestu a vystoupáte lesem po vrstevnici na zříceninu.
  6. Pokud se nebudete chtít držet značení, tak tam můžete vylést kudy chcete. Kopec se nedá přehlédnout.


Stav objektu

   STAV OBJEKTUFoto

   FOTO


Ostrý - kopec    Ostrý - hradby    Ostrý - schody    Ostrý - výhled    Ostrý - vyhlídka   
Ostrý - Milešovka    Ostrý - skála   


Na Vaše komentáře, dotazy a připomínky se těším na e-mailové adrese carnold@seznam.cz . Můžete rovněž využít již připravený formulář .