Rosenburg logo


Úvodní stránka

Poloha  |  Historie  |  Dostupnost  |  Stav objektu  |  Foto

Poloha

   POLOHA

mapa RosenburgHistorie

   HISTORIE

První doklad o městě Krupka i s hradem je z roku 1330. Do té doby byl majitelem hradu sám král Jan Lucemburský, které město i hrad prodal pánu z Koldic. Tento míšenský rod držel mnoho statků zejména v Lužici. Členové koldického rodu byli významní dvořané za vlády Jana Luxemburského a císaře Karla IV. Zejména Týma z Koldic bojoval po boku Jana Luxemburského s královými odpůrci v Lužici a Slezku v roce 1319 a v roce 1328 se vydal na výpravu s králem Janem do Prus. Stejnojmenný syn Týma z Koldic zase zastával úřad v komoře královské za císaře Karla IV. a doprovázel ho na cestě do Paříže rok před císařovou smrtí.

Páni z Koldic drželi hrad i v XV. století. V době husitství nepatřili k jeho přívržencům. V tomto postoji je podporovala blízkost ke katolicky zaměřeným vládcům Saska a Míšenska. Po bitvě u Ústí byla pozice odpůrců husitství oslabena a oni sami (včetně pánů z Koldic) nijak aktivně nevystupovali. Krupka se i tak stala místem velké vojenské operace, když na sklonku rok 1429 tudy táhla husitská vojska do Saska. Husité si nepochybně zajistili hrad i pro bezpečný návrat.

V roce 1486 Koldicové panství Krupku prodali a tím nastal zejména v XVI. století nekonečný a velmi spletitý řetěz majetkoprávních změn v držení hradu a města. Z významných osobnotí, které tvoří jednotlivé články tohoto řetězu je možné jmenovat Jindřicha ze Šlejnic (1504), Albrechta Kolovrata Libštejnského a Volfa z Vřesovic, s nimž jsou spjaty i osudy Teplic. V období stavovského povstání 1618-1620 byl majitelem Adam ze Šternberka na Bechyni, ale při jeho dlouhé nepřítomnosti v zemi koupili Krupku zbohatlí měšťané. Po návratu Adam nechtěl uznat právoplatnost koupě a využil k tomu po bělohorské vítězství, neboť měšťané se postavili na stranu odbojných stavů. Adam tak získal Krupku zpět.

V XVII. století Krupka zažila drancování, požáry (1633), nemoci a hladomor. Po roce 1621 přestal být hrad vrchostí obýván, přičemž i předtím tam sídlili ponejvíce hradní hejtmani. I když se ještě na konci XVII. století v hradním obvodu stavělo, hrad sám zůstal pustý, na čemž nic nezměnila ani ta okolnost, že v roce 1710 koupil Krupku hrabě František Karel Clary-Aldringen, jehož rodu patřila i další významná panství, zejména Teplice.

V XIX. století hrad dvakrát navštívil J.W.Goethe, což připomíná pomník poblíž okrouhlé věže.Dostupnost

   DOSTUPNOST

 1. Výchozím bodem tohoto popisu je náměstí ČSA v Krupce - Bohosudov.
 2. Vydáte se po hlavní silnici směr Horní Krupka, Fojtovice.
 3. Za železničním přejezdem na křižovatce s točnou autobusů zatočíte doprava do Husitské ulice.
 4. Po cca 0,5 km dlouhém stoupání po pravé straně minete kostel Nanebevzetí p. Marie, za kterým zatočíte doleva.
 5. A jste na hradě Rosenberg.


Stav objektu

   STAV OBJEKTUFoto

   FOTO


 • Nákres

  Rosenburg - nákres   
 • Historické foto

  Rosenburg - old    Rosenburg - old vstup   
 • Amatérské foto

  Rosenburg - most    Rosenburg - brány    Rosenburg - komín    Rosenburg - restaurace    Rosenburg - věž    Rosenburg - vyhlídka   


 • Na Vaše komentáře, dotazy a připomínky se těším na e-mailové adrese carnold@seznam.cz . Můžete rovněž využít již připravený formulář .