Sukoslav logo


Úvodní stránka

Poloha  |  Historie  |  Dostupnost  |  Stav objektu  |  Foto

Poloha

   POLOHA

mapa SukoslavHistorie

   HISTORIE

Přesná doba založení hradu Sukoslav není známa, jisté však je, že jeho počátky jsou spojeny se starobylým rodem pánů z Oseka, kteří vládli Podkrušnohorskému kraji ze svého rodového hradu Rýzmburku. Nejen vládli, ale i ze svých velkých statků bohatli. Na okraji svých držav postavili hrad Sukoslav na přelomu XIII. a XIV. století. XIV. století nepřineslo hradu vážnějších změn, snad až na to, že byl určitou dobu i v majetku Karla IV. dříve než se stal českým králem.

Závažné věci pro další vývoj zdejšího kraje se začaly odehrávat na počátku XV. století. To již byl hrad Sukoslav v držení pánů z Dubé, kteří měli dobré vztahy s míšenskými markrabími, jimž v té době již patřil hrad Rýzmburk. Svědčí o tom i ta skutečnost, že se Beneš z Dubé zavázal otevřít hrad Sukoslav míšenské posádce, kdyby došlo k válce. A když po několika letech skutečně došlo k válkám husitským, stáli páni z Dubé spolu s vévody saskými, na straně protihusitské. Po lipanské bitvě obléhal Jakoubek z Vřesovic hrad Sukoslav a v krvavé bitvě se utkal s jednotkami panského vojska, které se snažily vymanit posádku z obležení. Jakoubek se stal držitelem hradu a zachoval jej přes mnohá soudní jednání svému rodu. Rod Vřesovců vládl na Sukoslavi až do Bílé hory. Sympatie k Bedřichu Falckému připravily Petra a Oldřicha z Vřesovic o část majetku včetně hradu Sukoslav, který byl zkonfiskován. Novým majitelem se stal Humprecht starší Černín z Chudenic.

Hrad přestal být trvale obýván již na počátku XVII. století, kdy si Černínové v blízkosti hradu postavili nový zámeček.Dostupnost

   DOSTUPNOST

  1. Výchozím bodem tohoto popisu je náměstí se zájezdním hostincem Na poště v Kostomlatech pod Milešovkou.
  2. Vydáte se směr Milešov.
  3. Za mostem přes potok zatočíte doprava.
  4. Pak můžete pokračovat rovně po modré (není vhodné pro MTB), nebo zatočit doleva, vystoupat kolem kapličky, projít kolem vodních nádrží až na rozcestí, odkud budete pokračovat po modré až na hrad.


Stav objektu

   STAV OBJEKTUFoto

   FOTO


Sukoslav - brána a věž    Sukoslav - hradby    Sukoslav - okrouhlá věž    Sukoslav - webmaster    Sukoslav - vstupní brána v létě    Sukoslav - věže v létě   
Sukoslav - příchod    Sukoslav - vchod do věže    Sukoslav - vstupní brána    Sukoslav - pohled zhora   


Na Vaše komentáře, dotazy a připomínky se těším na e-mailové adrese carnold@seznam.cz . Můžete rovněž využít již připravený formulář .